Dungeon Keeper 2
0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

scoffix

Uploaded by

spyrowawelski

Virus scan

Safe to use

Tags for this mod

About this mod

Polish translation

Permissions and credits
Note, this is an updated Orginal Polish translation, which means that it will only work with the game version 1.7 or newer, but thanks to this you can easily apply them to the game in the GOG version.

Uwaga, jest to zaktualizowane orginalne spolszczenie co oznacza, że będzie działać tylko z grą w wersji 1.7 lub nowszej, jednak dzięki temu można bez problemu zastosować je do gry w wersji GOG'owej.