SKYRIM
Armored SabreCat Mount - Czech translation by Azarian
Skyrim » Creatures
Added: 15/02/2012 - 06:56PM
Updated: 13/02/2014 - 02:29PM

26 Endorsements

1.01 Latest version

1,201 Unique D/Ls

2,267 Total D/Ls

24,487 Total Views

Uploaded by Azarian

Description

Last updated at 14:29, 13 Feb 2014 Uploaded at 18:56, 15 Feb 2012

Jedná se o ceský preklad modu Armored SabreCat Mount autora tumbajamba. Archiv obsahuje pouze .esp soubor. Pro správnou funkci modu je zapotrebí stáhnout si puvodní mod odtud.