SKYRIM
Leazers Open Lock - Czech translation by Azarian
Skyrim » Magic - Spells & enchantments
Added: 14/02/2012 - 06:09PM
Updated: 13/02/2014 - 02:31PM

0 Endorsements

0.0.3 Latest version

63 Unique D/Ls

120 Total D/Ls

1,974 Total Views

Uploaded by Azarian

Description

Last updated at 14:31, 13 Feb 2014 Uploaded at 18:09, 14 Feb 2012

Jedná se o ceský preklad modu Leazers Open Lock autora Leazer. Archiv obsahuje pouze .esp soubor. Pro správnou funkci modu je zapotrebí stáhnout si puvodní mod odtud