SKYRIM
Weapons of the Third Era - Czech translation by Azarian
Skyrim » Weapons
Added: 29/01/2012 - 08:57AM
Updated: 13/02/2014 - 02:12PM

13 Endorsements

1.3 Latest version

380 Unique D/Ls

749 Total D/Ls

11,657 Total Views

Uploaded by Azarian

Description

Last updated at 14:12, 13 Feb 2014 Uploaded at 8:57, 29 Jan 2012

Jedná se o ceský preklad modu Weapons of the Third Era autora 747823. Archiv obsahuje pouze .esp soubor. Pro správnou funkci modu je zapotrebí stáhnout si puvodní mod odtud.