SKYRIM
Weapons of the Third Era Polish translation by 747823 Translated by SilentBob92PL and Czypsu
Skyrim » Weapons
Added: 13/01/2012 - 08:27PM
Updated: 13/02/2014 - 02:06PM

17 Endorsements

1.3 Latest version

482 Unique D/Ls

789 Total D/Ls

9,101 Total Views

Uploaded by SilentBob92PL

Description

Last updated at 14:06, 13 Feb 2014 Uploaded at 20:27, 13 Jan 2012

Jest to spolszczenie do modu Weapons of the Third Era stworzonego przez 747823 http://www.skyrimnexus.com/downloads/file.php?id=3871
Stworzone przez SilentBob92PL i Czypsu.

Uwaga!!!
Przed instalacja spolszczenia zainstaluj angielska wersje moda.