SKYRIM
Timing is Everything - Quest Delay and Timing Control - Polish Translation by kryptopyr translated by Proforma
Skyrim » Gameplay effects and changes
Added: 14/12/2013 - 02:45PM
Updated: 14/12/2013 - 05:28PM

2 Endorsements

1.3 Latest version

77 Unique D/Ls

100 Total D/Ls

5,836 Total Views

Uploaded by proforma

Description

Last updated at 17:28, 14 Dec 2013 Uploaded at 14:45, 14 Dec 2013

This is only a Polish translation of the Timing is Everything by kryptopyr
Informacje:
Modyfikacja pozwala edytować wymagania dotyczące rozpoczęcia niektórych zadać, ponadto pozwala edytować szanse na losowe ataki smoków oraz wamirów/obrońców świtu z dodatku Dawnguard i ataki kultystów z dodatku Dragoborn.
Instalacja:
Do działania modyfikacji wymagana jest oryginalna angielska wersja modyfikacji, następnie należy ją nadpisać moim tłumaczeniem. Zalecane jest użycie Nexus Mod Menager.