SKYRIM
Divine Punishment for Mention of Arrows in the Knee polish translation by MrQubo
Skyrim » Miscellaneous
Added: 23/10/2013 - 03:02PM
Updated: 26/10/2013 - 03:00PM

1 Endorsements

1.1 Latest version

24 Unique D/Ls

30 Total D/Ls

3,738 Total Views

Uploaded by MrQubo

Description

Last updated at 15:00, 26 Oct 2013 Uploaded at 15:02, 23 Oct 2013

This is polish translation of mod Divine Punishment for Mention of Arrows in the Knee by toaDime. The oryginal version is avaible here:
http://skyrim.nexusmods.com/mods/15428

Jest to spolszczenie moda Divine Punishment for Mention of Arrows in the Knee stworzonego przez toaDime. Oryginalna wersja znajduje si? pod tym linkiem:
http://skyrim.nexusmods.com/mods/15428


Instalacja przez NMM:

Pomierz mod Divine Punishment for Mention of Arrows in the Knee w wersji 1.1 przez NMM i zainstaluj go. Nast?pnie pobierz niniejsze spolszczenie i zainstaluj je, podmieniaj?c pliki. Pami?taj, by klikn?? ENDORSE.
Uninstalacja: Odinstaluj niniejsze spolszczenie i mod Divine Punishment for Mention of Arrows in the Knee.

Instalacja manualna:

Pobierz mod Divine Punishment for Mention of Arrows in the Knee w wersji 1.1 i wypakuj pliki do folderu Data Nast?pnie pobierz niniejsze spolszczeniu i wypakuj pliki do folderu Data, podmieniaj?c pliki. Potem odpal Launcher.exe, kliknij Pliki Danych i sprawd?, czy DivinePunishmentForArrowsToTheKnee.esp jest zaznaczony. Nast?pnie ustaw go pod g?ównymi plikami gry (Skyrym i DLC), je?li nie wiesz, gdzie go umie?ci? u?yj programu BOSS. Pami?taj, by klikn?? ENDORSE, tu, jak i na oryginalnej stronie moda.
Uninstalacja: Usu? pliki DivinePunishmentForArrowsToTheKnee.esp i DivinePunishmentForArrowsToTheKnee.bsa z folderu Data.

Autor napisa?:

Zm?czy?y ci? opowie?ci stra?ników o ich ?yciu? Jeste? zm?czony udawaniem wspó?czucia?
Zm?czy?o ci? ci?g?e wysadzanie ich w powietrze, bo po prostu ci? to nie obchodzi (a potem odsiadka w wi?zieniu)?

NIGDY WI?CEJ

Bogowie, równie? s? tym zm?czeni!
Od teraz, ka?dy kto odwa?y si? u?y? strza?y i kolana w jednym zdaniu zostanie powalony piorunem!

=======================================
*PRZEPRASZAM za b??d z rozmow? z wilko?akiem. W ko?cu zajrza?em do tego i okaza?o si?, ?e to moja wina. Od teraz dzia?a poprawnie (wersja 1.1)
=======================================

(Dost?pne równie? na Warsztatach Steam (Steam Workshop): http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1174244)

Z powodu cz?sto ponawianej pro?by, Sheogorath ma teraz powód do narzeka?!
Daedric Punishment for Insults Related to Sweetrolls
Oba te mody s? kompatybilne

Sprawd? równie? moje pozosta?e mody:
Stones of Barenziah Quest Markers
Stones of Barenziah DROPPABLE plus Quest Markers
Dragon Priest Mask Quest Markers
Dime's Quickstart
Divine Punishment for Mention of Arrows in the Knee
Daedric Punishment for Insults Related to Sweetrolls


Dzi?kuje wszystkim, którzy zamie?cili mój mod w filmach na YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=vx6Jvdl_C2c
http://www.youtube.com/watch?v=mvgG2VPcObw
http://www.youtube.com/watch?v=ZeUJ902qKvg
http://www.youtube.com/watch?v=BQhVrtPlpHo
http://www.youtube.com/watch?v=lZ4lX8BrpCc
http://www.youtube.com/watch?v=ZSpmtgixMbs
I w ko?cu, mam zaszczyt, by? cz??ci? 240 przypadkowych modów autorstwa PC Gamer's hilarious:
http://www.pcgamer.com/2012/09/13/skyrim-week-of-madness-day-4-yet-there-is-method-in-it-and-also-cheese
http://www.youtube.com/watch?v=1esAw-rrpUc#!

Moje pozosta?e t?umaczenia:

Daedric Punishment for Insults Related to Sweetrolls autorstwa toaDime
Dimes Quickstart autorstwa toaDime
Divine Punishment for Mention of Arrows in the Knee autorstwa toaDime
Dragon Priest Mask Quest Markers autorstwa toaDime
Stones of Barenziah DROPPABLE plus Quest Markers autorstwa toaDime