SKYRIM
HearthFire - Windstad Manor - Fortified and Upgradable SPOLSZCZENIE POLISH by Hegemont
Skyrim » Abodes - Player homes
Added: 19/07/2013 - 03:50PM
Updated: 19/07/2013 - 03:50PM

2 Endorsements

1.0 Latest version

231 Unique D/Ls

323 Total D/Ls

9,645 Total Views

Uploaded by Hegemont

Description

Last updated at 15:50, 19 Jul 2013 Uploaded at 15:50, 19 Jul 2013

--------------------------------------Opis--------------------------------------
Ta modyfikacja dodaje mo?liwo?? przebudowania swojego ma?ego domu do wielkiego zamczyska.
A to spolszczenie do tego moda :D

Spolszczenie wymaga oryginalnej wersji moda któr? mo?na pobra? z linku poni?ej
http://skyrim.nexusmods.com/mods/35079

--------------------------------------Instrukcja--------------------------------------
1.Za pomoc? Nexus Mod Manager ?ci?gamy oryginaln? angielsk? wersje moda i j? instalujemy
http://skyrim.nexusmods.com/mods/35079

2.Za pomoc? tak?e Nexus Mod Manager ?ci?gamy spolszczenie i je instalujemy

3.Cieszymy si? gr? z nowymi opcjami :)

--------------------------------------Uwaga--------------------------------------
1.Uwaga prosz? zwraca? uwag? do jakiej wersji moda jest dane spolszczenie i do tej go instalowa?
2.Uwaga TEN MOD WYMAGA DLC \\\"Hearthfire\\\"