SKYRIM
SKYRIM CESKY - Ceske preklady modu CZECH by DropaDred
Skyrim » Gameplay effects and changes
Added: 27/06/2013 - 12:17AM
Updated: 06/12/2014 - 08:37AM

48 Endorsements

0.2 Latest version

734 Unique D/Ls

1,063 Total D/Ls

20,462 Total Views

Uploaded by DropaDred

Description

Last updated at 8:37, 6 Dec 2014 Uploaded at 0:17, 27 Jun 2013
projekt SKYRIM ČESKY !

Vážení kolegovia,

po nieko?ko-dennej práci na tom nev?a?nom prekladaní módov môžem skonštatova?, že som preložil ak dobre po?ítam 32 módov, v .rar súbore nájdete zložky s názvom a verziou prípadne špeciálnym názvom módu a v tej zložke bude len .esp súbor s rovnakým názvom ako ten z originálneho módu a Vám ho sta?í len nakopírova? ako vždy do */Skyrim/Data/

sú to aktuálne verzie módov k tomuto d?u. (27.6.2013)
Aj v mojom záujme je ich novšie verzie neskôr preklada?, no nehanbite sa a napíšte mi ak už vyjde nová verzia a tu ešte nebude.

Obzvláš? som pyšný na SkyBirds, Birds of Skyrim, SoS ...tam som strávil hodiny

27.6.2013 - 28 módov
29.6.2013 - 32 módov
04.7.2013 - 33 módov

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!!!Takže nie?o k prekladom ešte... !!!
vyhnite sa zbyto?ným problémom a najprv nainštalujte pôvodné módy a až potom to prepíšte preloženými .esp súbormi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZOZNAM PREKLADOV MÓDOV V PACKU !!!


Armor of Yngol v1.0

Better Dogs by Bellyache - Husky v2.0

Better Riften v11

Birds and Flocks v2.4

Birds of Skyrim v0.6.5

Black Mage Armor vFINAL

Cloaks of Skyrim v1.2

Dark Dungeons for ENB + Dawnguard + Dragonborn v1.08

Detailed Cities v0.30

Ethereal Elven Overhaul v1.1.1

FrankDema Travel BackPack v2.1

Hvergelmirs Redesigned Housecarls - HRH - HRH - BSA archive version v0.3

Immersive Interiors 0.2.5

Isilmeriel LOTR Weapons Collection - LOTR Weapons by Isilmeriel V4

Lanterns of Skyrim MCM Special Edition v2.3

Lawrens RNG Guards 2.4b

Nordic Adventurers Armor v1.0

RLO - Realistic Lighting Overhaul v4.0.7c

Sabre Gear Backpacks v2a
- ospravedl?ujem sa nášmu prekladate?ovi
Azarianovi, doplnil som o preklad spellu (v efektoch)


Simple multiple followers - kuertee Simple multiple followers 0p702

SkyBirds v0.931

Skyforge Shields v1.2b,
2.0b

Skyforge Weapons v1.0c

SMIM - Static Mesh Improvement Mod v1.44

Sounds of Skyrim - Civilization v1.02

Sounds of Skyrim - The Dungeons v1.23

Sounds of Skyrim - The Wilds v1.13

The Paarthurnax Dilemma 1.2.5

The Pines of Whiterun - 1-2 adds fall colors

Towns and Villages Enhanced (Markarth+) v0.30

Towns and Villages Enhanced Solitude v1.1

Towns and Villages Enhanced Whiterun v1.2

Towns and Villages Enhanced Windhelm v1.0

Towns and Villages Enhanced - Villages v1.0

UFO - Ultimate Follower Overhaul v1.2i

Undercity v1.7

Wanderer Cuirass v1.0

Wearable Lanterns - Wearable Lanterns 2_2a

Xvision Children - Redone v3.4.1


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHANGELOG


0.2 - opravených pár chýb v Cloaks of Skyrim 1.2
- pridané nové preklady:
Nordic Adventurers Armor v1.0
Black Mage Armor vFINAL
Wanderer Cuirass v1.0
Armor of Yngol v1.0


0.1a - doplnený chýbajúci mód

0.1


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Otázky a odpovede:

Q: Niektoré názvy vecí v módoch majú drobnú gramatickú chybu.
A: Ospravedl?ujem sa za to, ale moja ?eština nie je dokonalá a ?asto sa mi pletie so sloven?inou.

Q: Nepá?ia sa mi tvoje názvy v módoch, ktoré pridávajú nie?o nové do hry.
A: Tieto módy som prekladal hlavne v duchu zachovania pôvodného kontextu, ospravedl?ujem sa hlavne prípade SkyBirds,Birds of Skyrim - mohol som pri niektorých vtá?ikoch skomoli? ich mená.

Q: PRE?O ?
A: pretože ma unavuje, ke? môj krásny skyrim v ?eštine okupujú anglické slová z nepreložených módov.

Q: V zložke v tvojom rar-e je napríklad len jedno .esp z X esp?iek v originálnom móde
A: Nemaj strach, preložené .esp súbory sú len tie, kde boli anglické texty, teda také, s ktorými sa stretneš v hre


Q: Pre?o niektoré módy nemajú preložené nastavovacie menu ?
A:Kvôli kompatibilite som hlavne nastavovacie menu módov neprekladal, nerobilo to dobrú krv. :( No preložil som napríklad menu u Cloaks of Skyrim, no niektoré som radšej neprekladal.

Q: Ako bude fungova? pridávanie updatovaných módov ?
A: Zatia? neviem, možno ich pridám najprv ako jednotlivý súbor, ktorý nájdeš v "Optionals" a ak ich už bude viac, tak updatnem celý pack.

Q: Pre?o tu nemáš viac tých pekných grafických fi?úriek ako majú iní autori módov ?
A: Lebo medve?.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samozrejme, že chcem po?akova? všetkým autorom pôvodných módov za skvelú prácu.
Credits: All mod authors contained in this translated pack.