SKYRIM
Your Market Stall Polish Translation by Marcus4
Skyrim » Immersion
Added: 05/05/2013 - 11:13AM
Updated: 05/05/2013 - 11:14AM

0 Endorsements

1.0 Latest version

108 Unique D/Ls

152 Total D/Ls

3,287 Total Views

Uploaded by Marcus4

Description

Last updated at 11:14, 5 May 2013 Uploaded at 11:13, 5 May 2013

Just a polish translation of Your Market Stall Mod.
http://skyrim.nexusmods.com/mods/35305//?

Usefull during using Your Market Stall:
http://skyrim.nexusmods.com/mods/9201//?
..........................................................................................................................................

Plik zamienia wersj? angielsk? na polsk?. T?umaczenie nie sprawdzone kompletnie, w razie dostrze?enia b??du prosz? napisa? o tym w po?cie.

Przydatne podczas u?ywania moda Your Market Stall:
http://skyrim.nexusmods.com/mods/9201//?