SKYRIM
SkyTEST - Realistic Animals and Predators - polish by Dragmaru
Skyrim » Creatures
Added: 23/02/2013 - 04:22PM
Updated: 20/08/2013 - 12:18PM

39 Endorsements

1.37 Latest version

709 Unique D/Ls

1,268 Total D/Ls

9,968 Total Views

Uploaded by Dragmaru

Description

Last updated at 12:18, 20 Aug 2013 Uploaded at 16:22, 23 Feb 2013

T?umaczenie modu SkyTEST - Realistic Animals and Predators autorstwa EtaYorius. T?umaczenie do poprawnego dzia?ania wymaga pobrania oryginalnej wersji i nadpisania plików esp.