SKYRIM
Immersive Patrols - polish by Dragmaru
Skyrim » Combat
Added: 21/02/2013 - 11:34PM
Updated: 29/09/2013 - 08:38PM

162 Endorsements

1.7 Latest version

2,872 Unique D/Ls

4,887 Total D/Ls

21,944 Total Views

Uploaded by Dragmaru

Description

Last updated at 20:38, 29 Sep 2013 Uploaded at 23:34, 21 Feb 2013

T?umaczenie modu Immersive Patrols autorstwa Scrabbulor. T?umaczenie do poprawnego dzia?ania wymaga pobrania oryginalnej wersji, wybrania za pomoc? Nexus Mod Managera wybranych modu?ów, a nast?pnie nadpisanie ich plikami esp z tej strony. Niepotrzebne modu?y nale?y usun??.