SKYRIM
Skyrim Coin Replacer Redux - polish translation by aragoth
Skyrim » Items and Objects - World
Added: 02/02/2013 - 01:04AM
Updated: 22/01/2014 - 09:43PM

4 Endorsements

1.2 Latest version

119 Unique D/Ls

179 Total D/Ls

2,964 Total Views

Uploaded by aragothestel

Description

Last updated at 21:43, 22 Jan 2014 Uploaded at 1:04, 2 Feb 2013

Polska translacja do moda Skyrim Coin Replacer Redux by Neovalen. Po zainstalowaniu oryginalnej wersji stąd:

Skyrim Coin Replacer Redux by Neovalen

należy rozpakować i nadpisać wszystkie pliki.

Znajduje się tu również translacja do nieaktywnego już moda Skyrim Coin Replacer by TheDamned w wersji 1.7.