SKYRIM
Amazing Follower Tweaks - polish translation by aragoth
Skyrim » NPC
Added: 25/01/2013 - 08:24PM
Updated: 13/01/2014 - 10:02PM

439 Endorsements

1.66 Latest version

6,033 Unique D/Ls

11,798 Total D/Ls

45,177 Total Views

Uploaded by aragothestel

Description

Last updated at 22:02, 13 Jan 2014 Uploaded at 20:24, 25 Jan 2013

Częściowa translacja moda Amazing Follower Tweaks by Dheuster. Zostało przetłumaczone menu moda, czyli po zainstalowaniu menu rozmowy z NPC jest w całości po polsku, a nie częściowo po polsku, a częściowo po angielsku. Do przetłumaczenia zostało jeszcze kilka opisówek, może w niedalekiej przyszłości... ;)

Wymaga oryginalnego moda Amazing Follower Tweaks by Dheuster, należy nadpisać wszystkie pliki.