SKYRIM
ACE - Combat Skills Polish Translation - Polska wersja by TomBrightblade
Skyrim » Combat
Added: 10/01/2013 - 10:41PM
Updated: 07/03/2013 - 12:17AM

13 Endorsements

12a Latest version

784 Unique D/Ls

1,479 Total D/Ls

9,238 Total Views

Uploaded by TomBrightblade

Description

Last updated at 0:17, 7 Mar 2013 Uploaded at 22:41, 10 Jan 2013

ACE - Athyra's Comprehensive Enhancements
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Oryginalny mod: http://skyrim.nexusmods.com/mods/10037

Spolszczenie nie wymaga ?adnych plików z angielskiej wersji moda.
Je?li lubisz ten mod, pami?taj o przycisku "endorse" na stronie z angielsk? wersj?.

SPIS MODÓW
1 - ACE Archery - ?ucznictwo PL
2 - ACE Armor - Pancerz PL
3 - ACE Enchanting - Zaklinanie PL
4 - ACE Magic - Magia PL
5 - ACE Melee - Walka w zwarciu PL
6 - ACE Smithing - Kowalstwo PL
7 - ACE Speech - Retoryka PL
8 - ACE Realistic Fighting - Realistyczna walka PL
9 - ACE Synergy Bonuses - Synergia
10 - ACE BYOG - Zbalansuj gr?

Pe?ny opis modów, wprowadzanych zmian, sposobu instalacji, aktualizacji i usuwania znajduje si? w g?ównym pliku z opisem.

Mimo ?e wcze?niej pisa?em troch? inaczej, to jednak osoby które u?ywa?y wersji testowych spolszczenia, powinny wykona? instrukcje dotycz?ce aktualizacji moda, zawarte w g?ównym opisie - niestety :( Zmieni?em nazwy plików z powrotem na angielskie, aby nie robi? zamieszania z BOSS.

Brakuje jeszcze spolszczenia dwóch modów: Synergy i BYOG.


Spolszczenie zosta?o utworzone przy pomocy programów TES5Edit oraz SkyrimStringTranslator.