SKYRIM
Chainmail v2 - Czech translation by Azarian
Skyrim » Armour
Added: 29/03/2012 - 01:20PM
Updated: 13/02/2014 - 04:24PM

4 Endorsements

2.0 Latest version

69 Unique D/Ls

177 Total D/Ls

10,297 Total Views

Uploaded by Azarian

Description

Last updated at 16:24, 13 Feb 2014 Uploaded at 13:20, 29 Mar 2012

Jedná se o ceský preklad modu Chainmail v2 autora Sasino. Archiv obsahuje pouze .esp soubor. Pro správnou funkci modu je zapotrebí stáhnout si puvodní mod odtud.