SKYRIM
Horse Armors for Skyrim - Czech translation by Azarian
Skyrim » Creatures
Added: 29/03/2012 - 01:17PM
Updated: 13/02/2014 - 04:24PM

33 Endorsements

1.5 Latest version

959 Unique D/Ls

1,694 Total D/Ls

19,463 Total Views

Uploaded by Azarian

Description

Last updated at 16:24, 13 Feb 2014 Uploaded at 13:17, 29 Mar 2012

Jedná se o ceský preklad modu Horse Armors for Skyrim autora Mystikhybrid - Gabriel Gullbergh. Archiv obsahuje pouze .esp soubor. Pro správnou funkci modu je zapotrebí stáhnout si puvodní mod odtud.