SKYRIM
Zmena vahy veci by pegas
Skyrim » Miscellaneous
Added: 27/03/2012 - 06:42PM
Updated: 27/03/2012 - 06:51PM

1 Endorsements

0.1 Latest version

36 Unique D/Ls

73 Total D/Ls

3,824 Total Views

Uploaded by pegas893

Description

Last updated at 18:51, 27 Mar 2012 Uploaded at 18:42, 27 Mar 2012

Mod pridava do hry zmenu vahy niektorych veci, potrebnĂ½ch prevazne pre kovacstvo ako su rozne rudy, ingoty a trofeje. Tieto veci su zaroven pomenovane tak, aby sa v inventarnom zozname prehladnejsie triedili. Mod je v slovencine.