SKYRIM
Mystic Elven Armor - HD - Czech translation by Azarian
Skyrim » Armour
Added: 25/03/2012 - 07:00PM
Updated: 13/02/2014 - 04:28PM

15 Endorsements

1.6.5 Latest version

351 Unique D/Ls

649 Total D/Ls

20,452 Total Views

Uploaded by Azarian

Description

Last updated at 16:28, 13 Feb 2014 Uploaded at 19:00, 25 Mar 2012

Jedná se o ceský preklad modu Mystic Elven Armor - HD autora Sader. Archiv obsahuje pouze .esp soubor. Pro správnou funkci modu je zapotrebí stáhnout si puvodní mod odtud.