SKYRIM
Witchbane - Czech translation by Azarian
Skyrim » Clothing
Added: 20/03/2012 - 08:15AM
Updated: 13/02/2014 - 04:10PM

19 Endorsements

1.0 Latest version

452 Unique D/Ls

795 Total D/Ls

20,965 Total Views

Uploaded by Azarian

Description

Last updated at 16:10, 13 Feb 2014 Uploaded at 8:15, 20 Mar 2012

Jedná se o ceský preklad modu Witchbane autora Gizmodian. Archiv obsahuje pouze .esp soubor. Pro správnou funkci modu je zapotrebí stáhnout si puvodní mod odtud.