SKYRIM
Witchbane - Czech translation by Azarian
Skyrim » Clothing
Added: 20/03/2012 - 08:15AM
Updated: 13/02/2014 - 04:10PM

11 Endorsements

1.0 Latest version

443 Unique D/Ls

693 Total D/Ls

18,665 Total Views

Uploaded by Azarian

Description

Last updated at 16:10, 13 Feb 2014 Uploaded at 8:15, 20 Mar 2012

Jedná se o ceský preklad modu Witchbane autora Gizmodian. Archiv obsahuje pouze .esp soubor. Pro správnou funkci modu je zapotrebí stáhnout si puvodní mod odtud.