SKYRIM
Einherjar Armor - Czech translation by Azarian
Skyrim » Armour
Added: 19/03/2012 - 06:15PM
Updated: 13/02/2014 - 04:12PM

9 Endorsements

1.1 Latest version

238 Unique D/Ls

450 Total D/Ls

15,423 Total Views

Uploaded by Azarian

Description

Last updated at 16:12, 13 Feb 2014 Uploaded at 18:15, 19 Mar 2012

Jedná se o ceský preklad modu Einherjar Armor autora Omesean. Archiv obsahuje pouze .esp soubor. Pro správnou funkci modu je zapotrebí stáhnout si puvodní mod odtud.