SKYRIM
MD Skyrim Saddlebags - Czech translation by Azarian
Skyrim » Animals, creatures, mounts & horses
Added: 19/03/2012 - 02:16PM
Updated: 13/02/2014 - 04:13PM

1 Endorsements

0.2b Latest version

58 Unique D/Ls

107 Total D/Ls

4,679 Total Views

Uploaded by Azarian

Description

Last updated at 16:13, 13 Feb 2014 Uploaded at 14:16, 19 Mar 2012

Jedná se o ceský preklad modu MD Skyrim Saddlebags autora Maboroshi Daikon. Archiv obsahuje pouze .esp soubor. Pro správnou funkci modu je zapotrebí stáhnout si puvodní mod odtud.