SKYRIM
NPC Bartering - Czech translation by CoNYcz
Skyrim » Mercantiles (shops, stores, inns, taverns, etc)
Added: 08/03/2012 - 04:44PM
Updated: 13/02/2014 - 04:00PM

4 Endorsements

1.0 Latest version

78 Unique D/Ls

407 Total D/Ls

4,950 Total Views

Uploaded by CoNYcz

Description

Last updated at 16:00, 13 Feb 2014 Uploaded at 16:44, 8 Mar 2012

Simple czech translation of Volek's mod NPC Bartering.
Jednoduchý ?eský p?eklad módu NPC Bartering od uživatele Volek.

Originální mód stahujte ZDE.

P?eklad byl vytvo?en na verzi 0.4 tohoto módu.

Instalace:
Stáhn?te pomocí NMM a pak aktivujte nebo manuáln? extrahujte obsah archivu do .../Skyrim/data