SKYRIM
NPC Bartering - Czech translation by CoNYcz
Skyrim » Mercantiles (shops, stores, inns, taverns, etc)
Added: 08/03/2012 - 04:44PM
Updated: 13/02/2014 - 04:00PM

5 Endorsements

1.0 Latest version

88 Unique D/Ls

433 Total D/Ls

5,560 Total Views

Uploaded by CoNYcz

Description

Last updated at 16:00, 13 Feb 2014 Uploaded at 16:44, 8 Mar 2012

Simple czech translation of Volek's mod NPC Bartering.
Jednoduchý ?eský p?eklad módu NPC Bartering od uživatele Volek.

Originální mód stahujte ZDE.

P?eklad byl vytvo?en na verzi 0.4 tohoto módu.

Instalace:
Stáhn?te pomocí NMM a pak aktivujte nebo manuáln? extrahujte obsah archivu do .../Skyrim/data