SKYRIM
Fantasy Weapons - Czech translation by Azarian
Skyrim » Weapons
Added: 05/03/2012 - 08:11AM
Updated: 13/02/2014 - 04:02PM

4 Endorsements

V3 Latest version

577 Unique D/Ls

1,236 Total D/Ls

17,102 Total Views

Uploaded by Azarian

Description

Last updated at 16:02, 13 Feb 2014 Uploaded at 8:11, 5 Mar 2012

Jedná se o ceský preklad modu Fantasy Weapons autora DigitalLion. Archiv obsahuje pouze .esp soubor. Pro správnou funkci modu je zapotrebí stáhnout si puvodní mod odtud.