SKYRIM
Warmage Armor - Czech translation by Azarian
Skyrim » Armour
Added: 27/02/2012 - 08:41AM
Updated: 13/02/2014 - 02:19PM

5 Endorsements

1.2 Latest version

340 Unique D/Ls

704 Total D/Ls

20,148 Total Views

Uploaded by Azarian

Description

Last updated at 14:19, 13 Feb 2014 Uploaded at 8:41, 27 Feb 2012

Jedná se o ceský preklad modu Warmage Armorautora DoODABoOM. Archiv obsahuje pouze .esp soubor. Pro správnou funkci modu je zapotrebí stáhnout si puvodní mod odtud.