SKYRIM
Lord Armor - Czech translation by Azarian
Skyrim » Armour
Added: 25/02/2012 - 01:43PM
Updated: 13/02/2014 - 02:23PM

10 Endorsements

2.0 Latest version

259 Unique D/Ls

523 Total D/Ls

19,795 Total Views

Uploaded by Azarian

Description

Last updated at 14:23, 13 Feb 2014 Uploaded at 13:43, 25 Feb 2012

Jedná se o ceský preklad modu Lord Armor autora DoODABoOM. Archiv obsahuje pouze .esp soubor. Pro správnou funkci modu je zapotrebí stáhnout si puvodní mod odtud.