MORROWIND
The Patriarch PL by ARHIZ
Morrowind » Quests and Adventures
Added: 17/11/2013 - 12:43PM
Updated: 26/06/2014 - 01:50PM

4 Endorsements

Beta.B Latest version

57 Unique D/Ls

121 Total D/Ls

2,631 Total Views

Uploaded by ARHIZ

Description

Last updated at 13:50, 26 Jun 2014 Uploaded at 12:43, 17 Nov 2013

Big mod to Polish version - beta.

Patriarcha vBetaB by ARHIZ

Opis:
Mod dodaje zadania dla Patriarchy w Świątyniach w Gnisis (Mehra Drora), Balmorze (Feldrelo Sadri) Vivek (Lord Vivek i Tholer Saryoni) i Kaplicy w Vos (Anas Thelas). Aby je rozpocząć, należy popytać lokalnych Mistrzów o obowiązki. Plugin umożliwia też zdobycie Zbroi i Sejmitara Patriarchy (zadanie od Tholera Saryoniego), Szaty Św. Velotha (zadanie od Viveka, dostępne po ukończeniu głównego wątku), Pastorału Św. Olmsa (zadanie od Feldrelo Sadri) i posiadłości Patriarchy (od Tholera Saryoniego). Plugin poprawia też dialogi Viveka, ponieważ są pewne kwestie, których nie wypowiada.
Jest to wersja beta. Praktycznie nie powinno być żadnych błędów, utrudniających grę.

Zmiany w stosunku do starszych wersji:
vBeta:
- dodano brakujące pliki tekstur
- usunięto efekt bezcielesności u duchów Almalexii i Dagoth Ura
- Zmieniono funkcję Zaświatów, by nie kolidowała z Lore

Autor:
ARHIZ SATHAJA CATHA - autor ogólny
msz4 - autor tekstur
wszelkie uwagi i opinie kieruj na mój adres e-mailowy: arhiz@o2.pl

Podziękowania dla:
Duke Nathana, za pomoc z problemami z CS'em
HURQUILA, za ogólne porady i testowanie
Sataniela, za porady w sprawie questów i Lore