MORROWIND
The Shinning Temple PL by ARHIZ
Morrowind » Quests and Adventures
Added: 17/11/2013 - 12:09PM
Updated: 26/06/2014 - 01:00PM

6 Endorsements

1.2 Latest version

74 Unique D/Ls

106 Total D/Ls

2,671 Total Views

Uploaded by ARHIZ

Description

Last updated at 13:00, 26 Jun 2014 Uploaded at 12:09, 17 Nov 2013

Big mod to Polish version.


Świetlista Świątynia v1.2 by ARHIZ

Opis:
Plugin dodaje całkiem nową przygodę, aby ją rozpocząć, udaj się do Domu Cechowego Arrille`a i porozmawiaj z Świetlistym Wojownikiem, a zdradzi ci, jak dostać się do Świetlistej Świątyni, starożytnej siedziby Świetlistego Klanu...
Mod oferuje:
- dwa nowe pancerze (nowe meshe i tekstury)
- ok. 40 nowych książek i notatek
- nową organizację
- ok. 20 nowych interiorów
- dwie nowe klasy
- ok. 70 nowych tematów dialogowych
- ok. 30 questów (w tym kilkuzadaniowy wątek główny)
- ok. 50 nowych NPCów
- 24 nowe skrypty
- ok. 50 nowych artefaktów (w tym kilka z nowymi meshami i/lub teksturami)
- kilka nowych zaklęć
Aby nakreślić nieco zarysy Świetlistego Klanu, przytaczam treść jednej z ksiąg, napisanych przez Cesarskiego badacza:
"O Świetlistym Klanie, informacje ogólne" autorstwa Siriusa Fulgae:

Świetlisty Klan, inaczej, Klan Świetlistego Kwiatu Koda pod wodzą Świetlistego Arcykapłana, patronatem Wattiraha i błogosławieństwem Nerevara Indrorila, jest neutralną organizacją, o charakterze zakonnym.
Czas genezy klanu, jest sporny, członkowie twierdzą, że ich organizacja powstała krótko po przybyciu Dunmerów do Morrowind, a legendarny założyciel, Świetlisty Wiatr, miał być przyjacielem samego proroka Velotha. Jednak większość badaczy, uważa, że Świetlisty Klan uformował się krótko, po zakończeniu Wojny Pierwszej rady, prawdopodobnie z połączenia mniej znaczącego szczepu Popielnych z małym rodem, zależnym od Indorilów. Są też tacy, którzy uważają, że jest to po prostu sekta, powstała u boku świątyni, podobnie, jak Odszczepieńcy, tyle, że nie groźna dla dominującego kultu (*).
Sam klan, na pierwszy rzut oka, przypomina Ród Indoril, pancerze różnią się praktycznie pokryciem (**) symbolami i brakiem charakterystycznej maski. Również takie cnoty, jak honor, sprawiedliwość, czy pobożność, są w Świetlistym Klanie bardzo cenione. Widać także wyraźne wpływy Świątyni (***), członkowie klanu uważają się za gorliwe sługi ALMSIVI. Także wszystkie budynki klanu, zbudowane są w stylu Velothiańskim. Jednak Trójca, to nie jedyni bogowie, jakim oddają cześć członkowie klanu. Poza tym, panuje u nich rozwinięty kult przodków i daedr, Atronachów Wiatru, zwanych Wattirahami. Niektórzy doszukują się tu podobieństwa do Rodu Dres, ale sam kult Atronachów, jest rdzenną tradycją Świetlistego Klanu. Dodatkowo, czczony jest Świetlisty Arcykapłan, głowa klanu, uważany za wcielenie Świetlistego Wiatru, legendarnego założyciela, co wielu badaczy kojarzy z przepowiedniami Nerevaryjskimi i inkarnacją Lorda Nerevara. Członkowie klanu, mają też wiele zwyczajów i akcentów, zaczerpniętych od Popielnych. Z kolei opisowe imiona, mogą, aczkolwiek nie muszą być przejęte od Nordów, czy Argonian.
Siedzibą klanu, jest Świetlista Świątynia, nawodna twierdza, wzorowana na Vivek, czy Molag Mar, znajdująca się dość daleko od lądu, co sugeruje, że Świetlisty Klan musiał mieć, lub nadal ma, duże bogactwa. Liczba klanu nie przekracza stu osób i jest praktycznie stała, a członkowie z poza klanu, należą do rzadkości, jeśli się jednak trafiają, to są dowolnej rasy i nie muszą nawet wyznawać Trójcy, czy Arcykapłana, jednak nie zdarzyło się też, by Obcy miał w klanie jakąś wyższą rangę.
Świetlisty Klan, uważa się, za neutralny, stara się unikać wszelkich intryg i konfliktów, a jego gościnność, jest dla wszystkich rodów, ras, Gidli etc.(****) Podobno nawet wampiry, czy Akavirczycy, są tu dobrze przyjmowani, natomiast niemal całkowicie nietolerowane są wszelakie organizacje przestępcze, takie jak Cammona Tong, czy (względnie) Gidla Złodziei.

(*) - Więcej na ten temat w mojej książce "Teorie dot. Świetlistego Klanu"

(**) - Pancerze straży Śewietlistego Klanu, są pokryte tzw. Daedrycznym Złotem, więcej na ten temat w mojej książce "Rzemiosła Świetlistego Klanu"

(***) - Więcej o wpływach różnych kultów i organizacji na Świetlisty Klan, w mojej książce "Świetlisty Klan a inne organizacje"

******
Zmiany w stosunku do wcześniejszych wersji:
v1.1:
- usunięto znak zodiaku Świetlisty Miecz (pozostałość po dawnej formie moda)
- poprawiono błędy ortograficzne i literówki
- Księżycowy Wojownik już nie mówi o sobie w trzeciej osobie
- poprawiono błędy związane z zaklętymi przedmiotami
- dodano brakujący plik "LordVivec.NIF"
- dodano kilka nowych przedmiotów
- zmniejszono ilość i moc Strzał Śmierci i Rzutek Śmierci
- dodano do Głównej Sali skrzynie z losowym orężem
- "przesunięto" zaklinacza nieco dalej od kowala
- zmieniono główny atrybut klasy Świetlisty Wojownik (ze szczęścia na siłę)
- zmieniono klasę świetlistych nagolenników (z lekkiego na średni)

v1.2:
- poprawiono błędy i literówki
- Vivek nie jest niezbędny do ukończenia mainquesta dodatku
- utwór "Deiksana'n Satha" mniej waży
- poprawiono błędy interpunkcyjne
- zbalansowano niektóre bronie
- dodano brakujące tekstury
- poprawiono kilka szczegułów
- cofnięto zbędne edycje obiektów
- dodano kilka skryptów
- dodano kilka książek
- zmieniono atrybuty Wampirzego Kirysu
- dodano nowy quest
- dodano nowe przedmioty
- dodano dodatkowy ESP kompatybilny z wersją ENG

Autor:
ARHIZ SATHAJA CATHA - autor ogólny
Darknut - autor oryginalnych tekstur
msz4 - autor większości tekstur
VagabondAngel - autor mesha i oryginalnych tekstur Świetlistego Hełmu i Świetlistych Sejmitarów
pancerz Viveka pochodzi z moda "Psy_VGR_Armour".
motyw muzyczny utworu "Deiksana`n Satha", bazuje na muzyce z gry "Populous III"

Podziękowania dla:
Karpika777, za pomoc przy skryptach i dialogach, testowanie i porady ogólne
Kendziora, za wyszukiwanie błędów
moritiusa, za znalezienie literówek itp.
NesArzpewa, za pomoc przy skryptach
rothera, za informacją o brakującym meshu
Stifflera za testowanie i wyszukiwanie błędów