MORROWIND
Koal Patch PL by ARHIZ
Morrowind » Gameplay Effects and Changes
Added: 17/11/2013 - 11:22AM
Updated: 26/06/2014 - 01:59PM

0 Endorsements

1.0 Latest version

18 Unique D/Ls

40 Total D/Ls

1,573 Total Views

Uploaded by ARHIZ

Description

Last updated at 13:59, 26 Jun 2014 Uploaded at 11:22, 17 Nov 2013

Small patch to Polish version.


Koal patch by ARHIZ

Opis:
Niektóre pluginy sprawiają, że Fonus Rahryon (pielgrzym, którego eskortujemy do Jaskini Koal) nie zauważa, gdy docieramy do celu jego podróży. Patch poprawia ten błąd i należy instalować go TYLKO wtedy, gdy ów błąd występuje.

Kompatybilność:
Jeśli po załączeniu wtyczki zapiski nie chcą się załadować - oznacza to, że patch koliduje z jednym z pluginów. Należy wtedy nadpisać Koal patcha w CSie (np. przez usunięcie i anulację usunięcia jakiejś pozycji w zakładce "detalis"), by był traktowany przez grę jako najnowszy plugin. Najlepiej jest podłączyć go tylko na czas wykonywania questa z Fonusem.