MORROWIND
More gold for barters by MatMG24
Morrowind » NPCs
Added: 16/11/2013 - 11:59AM
Updated: 01/02/2014 - 08:57AM

5 Endorsements

1.0 Latest version

117 Unique D/Ls

221 Total D/Ls

2,969 Total Views

Uploaded by MatMG24

Description

Last updated at 8:57, 1 Feb 2014 Uploaded at 11:59, 16 Nov 2013

That mod is made for Polish version of Morrowind
Mod ten zwi?ksza pul? z?ota jak? dysponuj? kupcy w Vvardenfell.
Mod zyskuje pe?ny potencja? na wysokim poziomie gdy przedmioty, które si? znajduje s? naprawde drogie.
Wersja dla dodatków Tribunal i Bloodmoon jest w trakcie pracy. Wersja ta wi?c nie oddzia?uje w ?aden sposób na kupców w Twierdzy Smutku i Solstheim.
?ycz? mi?ej gry :)